5. Nielisz – Wirkowice Pierwsze

Odcinek Wieprza poniżej zapory silnie meandruje. Dalej nie występują przeszkody hydrotechniczne (typu betonowe progi, jazy, itp.).  Szerokość koryta rzeki wynosi około 10-15 m. W zależności od poziomu wód powierzchniowych mogą występować przeszkody w postaci powalonych drzew.

Miejsce gdzie można zwodować kajaki znajduje się około 3 km od pomostu na zbiorniku w Nieliszu, na którym skończyliśmy spływ, i około 800 m poniżej tamy. Należy przewieźć tam kajaki.

Ze względów bezpieczeństwa nie można wodować kajaków tuż poniżej tamy zbiornika w Nieliszu. Początek spływu znajduje się nieco dalej – na lewym brzegu rzeki Wieprz poniżej miejscowości Nielisz, bezpośrednio przy moście na drodze wojewódzkiej nr 837. Uwaga: z tej drogi brakuje zjazdu do miejsca wodowania kajaków. Pojazd do przewozu kajaków zwyczajowo zatrzymuje się na poboczu przed mostem. A więc na poboczu oraz na jezdni należy zachować szczególną ostrożność.

Trasa spływu jest malownicza, z licznymi zakolami. W dolinie rzeki w okresie przelotów i wezbrań występują liczne gatunki ptactwa. Miej więcej w połowie drogi do Wirkowic przepływamy przez Ujazdów niedaleko Dworu Ujazdowskiego gdzie w sezonie letnim możemy zarezerwować  noclegi i posiłki. Dwór położony jest kilkaset metrów od rzeki. Jednak na wysokości dworu nie ma miejsca do wodowania/odbierania kajaków ze względu na trudny dojazd.

Punkt końcowy odcinka znajduje się 6 km za Ujazdowem bezpośrednio pod mostem w miejscowości Wirkowice Pierwsze na prawym brzegu rzeki Wieprz (zob. mapa nr 6). Należy liczyć się z utrudnieniami przy odbiorze kajaków w przypadku wyższego poziomu wody. W odległości około 700 m od mostu, w Tarzymiechach (zob. mapa nr 6), znajduje się pole namiotowe gdzie możemy zanocować (www.kanukam.pl).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Masz ochotę na kajaki?

Skontaktuj się: